fbpx
Ośrodek badań klinicznych we Wrocławiu
Umów konsultacje
Zapraszamy od 08:00 do 16:00

Aktualne programy terapeutyczne

1. CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

Aby móc wziąć udział we wstępnej kwalifikacji musisz mieć :

- diagnozę choroby potwierdzoną endoskopowo oraz histopatologicznie od min. od 3 miesięcy

- historię leczenia - lekami z grupy 5-ASA, sterydami lub i Azatioprtna lub Immuranem

- aktualne zaostrzenie choroby ( pod postacią zwiększonej ilości stolców, obniżonym samopoczuciu, bólach brzucha, stanów podgorączkowych lub bólu stawów)

Obecnie prowadzimy rekrutację do programów terapeutycznych z lekami:

 • etrolizumabem- leczenie biologiczne
 • ontamalimab- leczenie ludzkim przeciwciałem monoklonalnym
 • leczenie przeciwzapalne- inhibitor kinazy tyrozyny- JAK
 • ozanimod- agonista receptora sfingozyny

2. WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA

Aby móc wziąć udział we wstępnej kwalifikacji musisz mieć  :

- diagnoza choroby potwierdzona chorobę endoskopowo oraz histopatologicznie od min. od 3 miesięcy

- historię leczenia - lekami z grupy 5-ASA, sterydami lub i Azatioprtna lub Immuranem

aktualne zaostrzenie choroby ( pod postacią zwiększonej ilości stolców, domieszka krwi)

Obecnie prowadzimy rekrutację  do programów  terapeutycznych z lekami:

 • inhibitor kinazy tyrozyny- JAK leczenie przeciwzapalne
 • działanie na RNA komórki- leczenie przeciwzapalne-
 • anty-integryną - leczenie przeciwzapalne-
 • antyTYK2-leczenie przeciwzapalne -
 • leczenie ludzkim przeciwciałem monklonalnym
 • estrasimod-modulator receptora sfongozyny

WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA - NOWE BADANIE

- Czy chorujesz na Wrzodziejące zapalenie jelita?

- Czy jesteś kobietą / mężczyzną w wieku pomiędzy 18 a 75 rokiem życia?

- Czy jesteś obecnie w okresie zaostrzenia choroby?

- Czy Twoje dotychczasowe leczenie nie jest skuteczne?

Prowadzimy obecnie rekrutację do badania klinicznego, którego celem jest ocena skuteczności i
bezpieczeństwa stosowania CT-P13 (podanie podskórne) w porównaniu z placebo u pacjentów z
aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w postaci umiarkowanej do ciężkiej.


Kto nie może wziąć udziału?
- Pacjenci w remisji
- Pacjenci uprzednio leczeni infliximabem
- Pacjenci uprzednio leczeni dwoma albo więcej lekami biologicznymi lub inhibitorami JAK
CT-P13 to podawana podskórnie postać leku CT-P13 iv (formy dożylnej). CT-P13 iv; jest lekiem
biopodobnym do infliximabu, zarejestrowanym w ponad 89 krajach.


W przypadku zainteresowania udziałem w tym badaniu klinicznym prosimy o kontakt.

3. RAK PROSTATY Z PRZERZUTAMI

- pierwotny rak prostaty z przerzutami w kośćcu i narządach miękkich

- brak możliwości lub chęci pacjenta do chemioterapii

- dobry ogólny stan kliniczny

 

4. RAK PĘCHERZA

Warunki włączenia:

 • diagnoza potwierdzona histopatologicznie,
 • pacjent w dobrym stanie ogólnym, 
 • rak ograniczony do pęcherza bez przerzutów.

4. NADREAKTYWNOŚĆ PĘCHERZA U MĘŻCZYZN - NIETRZYMANIE MOCZU SPOWODOWANE ROZROSTEM PROSTATY

 

 

Co mnie czeka w ośrodku

W trakcie każdej rozmowy kwalifikacyjnej Lekarz prowadzący przeprowadza bardzo szczegółową rozmowę na temat aktualnego i historycznego stanu zdrowia pacjenta. Opisuje wszystkie procedury i badania, sposób ordynowania leków, korzyści i zagrożenia Pacjent ma czas na zadanie wszelkich pytań i zgłoszenie wątpliwości.

W trakcie rozmowy przedstawiany jest pacjentowi Formularz Świadomej Zgody- dokument, w którym zawarte są założenia procedury, leczenie, korzyści i zagrożenia z uczestnictwa. Pacjent ma prawo zapoznać się z dokumentem i po wyrażeniu zgody składa podpis wraz z lekarzem.

W czasie trwania programu terapeutycznego pacjent zgłasza się do Ośrodka na regularne wizyty, w trakcie których w zależności od badania klinicznego są wykonywane bezpłatnie procedury lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, pacjent otrzymuje lek badany. Pełen zakres badań oraz terminy wizyt jest wyszczególniony w Formularzu Świadomej Zgody. W związku z tym nic dla Naszych Pacjentów nie jest zaskoczeniem.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zrezygnować z udziału , jeśli tak, to kiedy ?

TAK masz prawo w każdym momencie i na każdym etapie leczenia wycofać Zgodę. Jest to równoznaczne z zakończeniem uczestnictwa. Nie ponosisz z tego powodu żadnych konsekwencji. Jeśli przyjmowałeś lek zaprosimy Cię na ostatnia wizytę w ramach programu, w czasie której Lekarz oceni Twój stan zdrowia i wdroży, jeśli będzie taka potrzeba, standardowe dostępne leczenie. Otrzymasz również zalecenia do dalszego postępowania.

Jakie są zagrożenia i korzyści uczestnictwa w badaniu klinicznym?

Lek niezależnie czy w leczeniu standardowym czy innowacyjnym może być nieskuteczny. Pacjent w badaniu klinicznym może stosować lek lub placebo ( substancja nieaktywna). Mogą pojawić sie działania niepożądane. W momencie pojawienia się jakichkolwiek efektów ubocznych lub ewidentnym braku poprawy masz prawo, a wręcz obowiąze, powiadomić o tym fakcie Lekarza prowadzącego. W takim przypadku leczenie lekiem z programu jest przerywane i wdrażane standardowaterapia. Pacjent w każdym momencie może skontaktować się z lekarzem lub personelem medycznym.
Staramy się aby nasi pacjenci byli bezpieczni.
Do Państwa dyspozycji w trakcie uczestnictwa jest całodobowy nr telefonu. Korzyści jakie otrzymuje uczestnik programy terapeutycznego to przede wszystkim
-stała, systematyczna, bezpłatna opieka medyczna. Zapewniamy regularne wizyty zapewniające badania laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie,
- w każdym momencie, niezależnie od terminów ustalonych wizyt możesz się z nami skontaktować
- dostęp do terapii nowoczesnymi, innowacyjnymi preparatami - Leki stosowane w badaniach klinicznych często są jeszcze niedostępne w podstawowym leczeniu. Leki, które od nas otrzymujesz również są bezpłatne.
- szeroka diagnostyka - szersza niż możliwości diagnostyczne w podstawowej i specjalistycznej opiece refundowanej przez NFZ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram